Με τη δήλωση της συμμετοχής σας στην εκδρομή, θα πρέπει να καταβάλετε μία προκαταβολή ίση με το 30% της συνολικής αξίας . Για early booking καταβάλετε προκαταβολικά το 50% της αξίας της εκδρομής.  Εξόφληση εκδρομής δέκα(10) ημέρες πριν την αναχώρηση.

Ακυρωτικά: 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για τα ταξίδια στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.

* 21 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

* 13 έως 07 ημέρες πριν την αναχώρηση : 60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

* 06 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show- μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Στις οδικές πολυήμερες εκδρομές, οι αριθμημένες θέσεις θα αλλάζουν καθημερινά.

Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος της εκδρομής για τεχνικούς λόγους ή ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.α).

Για λόγους ασφαλείας ή όπου επιβάλλεται και κρίνεται σκόπιμο, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής με επιστροφή μόνο του αντιτίμου αυτής, και χωρίς υποχρέωση κάποιας άλλης αποζημίωσης. Επίσης για τους ίδιους λόγους, αν προκύψουν έκτακτα έξοδα μεταφοράς με άλλο μέσο ή παραμονής, βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη πραγματοποίηση προγραμματισμένων εκδρομών, επισκέψεων σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους, εξαιτίας απεργιών ή ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.α).

Το γραφείο δεν ευθύνεται για τυχόν αναπροσαρμογές και διαφοροποιήσεις τιμών των ξενοδοχείων ή/και αεροπορικών/ακτοπλοϊκών εταιριών, λόγω διεθνών καταστάσεων που επιφέρουν αντίστοιχη τροποποίηση του κοστολογίου (π.χ. αναπροσαρμογή στις τιμές του πετρελαίου)

Αν κατά την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού ο συμμετέχοντας δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάποια εκδρομή, θα πρέπει να ενημερώσει το/τη συνοδό του γκρουπ, και με δική του ευθύνη να μην ακολουθήσει το πρόγραμμα του γκρουπ. Ο συμμετέχοντας οφείλει να προσέρχεται έγκαιρα στους τόπους συγκέντρωσης. Για τυχόν καθυστέρηση και απώλεια μέρους της εκδρομής, δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε.

Αν η εκδρομή διακοπεί από κάποιο συμμετέχοντα πριν το τέλος αυτής, δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

Οι αποσκευές κάθε συμμετέχοντα ταξιδεύουν με ευθύνη του ιδίου και για τυχόν απώλειά τους, το γραφείο δεν φέρει ευθύνη.

Στις εκδρομές εκτός Ελλάδας, οι συμμετέχοντες ταξιδεύουν με ταυτότητες νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήρια. Οι εργαζόμενοι σε όλα τα σώματα ασφαλείας, ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο.

Στις οδικές εκδρομές, ο οδηγός, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο καθήκον του, πρέπει να ξεκουράζεται και δεν επιτρέπεται να δέχεται ενοχλήσεις από τους επιβάτες για άσκοπους λόγους.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ COVID 19: Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική σε οποιαδήποτε μεταφορά με πούλμαν και σε όλους τους κλειστούς χώρους

Αν εμφανίσουμε ύποπτα συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ( βήχα, πυρετό, καταρροή, δύσπνοια, πονόλαιμο) αναβάλουμε την εκδρομή μας.TraveLink Υπογραφή συμμετεχόντων Β. Ανδρεαδάκη 7 Τηλ. 2810 225090, 2810 225901 & 6943 252285 E-mail: [email protected]